חוזה התקשרות
H-CONNECT

הסכםשנערך ונחתם בתל אביב ביום 20/10/2021 לבין:
חשבשבת בע"מ, ח.פ. 51-109436-9 מרח' בית הלל 3, תל אביב-יפו
להלן: "הספק"  מצד אחד;

לבין:


 להלן:  "המזמין"  מצד שני;
 


בלחיצה על כפתור 'שליחה' אני מאשר שקראתי והסכמתי לפרטי החוזה וכי אני בעל/ת זכות חתימה בחברה
חשבשבת © 2020